LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

  • Tháng 3 năm 2017: Thành Lập SENDOTECH

  • Tháng 10 năm 2017: Nhà máy đầu tiên tại KCN Thanh Oai, Hà Nội

  • Tháng 2 năm 2022: MOU với Jeil Solutec Hàn Quốc về hợp tác chuyển giao công nghệ chế tạo khuôn mẫu ô tô cỡ lớn

  • Tháng 4 năm 2022: Chuyển nhà máy sang Bắc Ninh

  • Tháng 5 năm 2023: Sản xuất khuôn Vinfast