QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Quy trình quản lý chất lượng là một quy trình quan trọng trong bất kì một doanh nghiệp nào, đối với SENDO, đây lại là tiêu chí nền tảng cho sự phát triển và “sống còn” của thương hiệu.

Các quy trình quản lý chất lượng của SENDOTECH đã góp phần giúp mang lại những giá trị lớn cho doanh nghiệp:

  • Đảm bảo sự phát triển và cải tiến liên tục trong công nghệ, sản xuất và các quy trình kiểm định.
  • Tăng năng suất lao động, giảm thiểu thời gian, chi phí.
  • Giúp SENDO dễ dàng sử lý những sai sót, chậm trễ khi vận hành.
  • Nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, bởi sản phẩm càng chất lượng thì độ tin dùng của khách hàng càng cao.
  • Đảm bảo uy tín của thương hiệu SENDOTECH.

Hiện nay, SENDOTECH đang áp dụng hệ thống tiêu chuẩn quốc tế nhằm tạo ra các giá trị bền vững như sau: